Sprawy skomplikowane

Obsługa prawna skomplikowanych projektów

 

Departament Korporacyjny Kancelarii zajmuje się obsługą prawną skomplikowanych zagadnień prawnych oraz trudnych procesów sądowych, dotyczących przede wszystkim nieruchomości oraz sieci handlowych. WIększość tego typu zleceń realizują specjalnie do tego powołane zespoły. Realizowane zagadnienia obejmują między innymi: 

 • opracowywanie projektów umów związanych z nabyciem czy zbyciem nieruchomości,
 • kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence) i podmiotów będących ich właścicielami lub użytkownikami wieczystymi,
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb danej transakcji,
 • identyfikację ryzyk związanych z transakcją lub nieruchomością i doradztwo w zakresie ich ograniczania bądź usunięcia,
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • reprezentowanie inwestorów w zakresie uzyskania wszelkiego rodzaju, decyzji, zgód i pozwoleń,
 • obsługę transakcji nabycia praw do nieruchomości, doradztwo przy opracowaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dotyczących warunków nabycia nieruchomości,
 • obsługę prawną związaną z realizacją procesu budowlanego w zakresie przygotowania wszelkiego typu umów i ich negocjacji,
 • wsparcie prawne w procesach komercjalizacji nieruchomości i zarządzania nimi
 • tworzenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych
 • konstruowanie projektów umów spółek prawa handlowego, regulaminów ich organów,
 • przygotowanie całościowego procesu rozwiązania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • restrukturyzacje i strukturyzacje grup kapitałowych,
 • audyty due dilligence,
 • przygotowywanie projektów oraz udział w procesie negocjacji umów i kontraktów handlowych lub gospodarczych,
 • przygotowywanie wzorów dokumentów, regulaminów, procedur,
 • doradztwo związanie z postępowaniem upadłościowym i naprawczym.

 

 

Napisz do nas. Oddzwonimy!

Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.