Najemca ucieka z lokalu. Co dalej z fakturami VAT?

Najemca ucieka z lokalu. Co dalej z fakturami VAT?

14-01-2015


Ostatnie publikacje dotyczące samowolnego opuszczania przez najemców lokali w centrach handlowych wzbudziły spory oddźwięk. Postanowiliśmy kontynuować ten temat.

Odpowiadamy zatem na pytania: co ma robić deweloper, kiedy jego najemca samowolnie wyprowadza się z centrum, a nic nie wskazuje na to, że ma pieniądze, by zapłacić zaległości czynszowe? Czy dalej fakturować czynsz i opłaty ekslopatacyjne? 

Problem powyższy jest dość istotny z jednej bowiem strony deweloper musi obciążyć najemcę czynszem najmu i to niezależnie od tego, czy najemca korzysta faktycznie z lokalu czy też nie. Takiego postępowania wymagają od niego banki finansujące budowę centrum, urzędy skarbowe czy też sądy. Z drugiej jednak strony postępowanie takie nie ma z punktu widzenia dewelopera najmniejszego sensu. Istnieje przecież prawdopodobieństwo, że faktury czynszowe mogą nigdy nie zostać zapłacone, a zatem, że w sensie faktycznym deweloper nigdy nie ujrzy przychodu deklarowanego na fakturach VAT.

Co należy zatem zrobić w takiej sytuacji?

Wydaje się, że można w powyższej sytuacji zaprzestać wystawiania faktur VAT nie narażając się na żadne negatywne konsekwencje prawne. Analogiczna sytuacja była przedmiotem rozstrzygnięcia dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2013 r. o sygn. IPPP1/443-1213/13-2/MP. W interpretacji tej organ podatkowy stanął na stanowisku, że po opuszczeniu przez najemcę lokalu, usługa najmu nie jest już przez wynajmującego w sensie faktycznym wykonywana, a zatem dalsze wystawianie faktur VAT przez wynajmującego i tak nie obrazowałyby rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Tym samym organ podatkowy dopuścił obciążenie najemcy zwykłą notą księgową obejmującą zaległy czynsz. Oczywiście, po jego zasądzeniu i ściągnięciu od najemcy, wynajmujący miałby obowiązek wystawić faktury i skorygować deklaracje VAT wstecz za okresy, w których powstawał obowiązek podatkowy z tytułu czynszu najmu (co wiązałoby się z koniecznością uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych), podobnie – konieczne byłoby skorygowanie rozliczeń w CIT.

Powyższe rozwiązanie jest niewątpliwie korzystniejsze dla dewelopera niż wystawianie „pustych” faktur VAT. Niemniej jednak wydaje się, że dla bezpieczeństwa tego typu praktyka powinna zostać poprzedzona uzyskaniem przez dewelopera indywidualnej interpretacji podatkowej w powyższej sprawie.


autor:

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.