22-07-2021

Ważna data dla najemców centrów handlowych. Tylko do 6 sierpnia 2021 r. można anulować covidowe prolongaty umów najmu.

Najemcy centrów handlowych, którzy złożyli wynajmującym oferty przedłużenia umów najmu, będą mogli uchylić się od ich skutków prawnych. 23 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają też ustawową obniżkę należności czynszowych w przypadku, gdyby centra handlowe ponownie zamknięto, o 80% w okresie trwania nowych ograniczeń i o 50% w trzech miesiącach następujących po ich odwołaniu.


11-05-2021

Przepisy o czynszach w galeriach jak puszka Pandory

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą wypowiedzią naszej koleżanki, Mec. Diany Kality - Knapczyk, w Gazecie Prawnej, 11 maja 2021 r.


07-05-2021

COVID-owa obniżka czynszów w galeriach jednak możliwa. I to ze skutkiem wstecznym. Właściciele centrów w desperacji

7 maja ukazał się długo oczekiwany projekt nowelizacji tzw. Ustawy COVID-owej. Dowiedzieliśmy się z niego, że nowe brzmienie art. 15ze będzie jednak działać wstecz. Zasady tej retroakcji zostały określone w sposób zdecydowany. Branżę czeka burzliwy okres. Można spodziewać się lawiny pozwów.


Polityka prywatności i polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, pojawiających się na stronie internetowej: https://causafinita.pl.